Selvbetjening

Skærbæk Fjernvarmes målere er af fabrikatet Kamstrup. I menupunktet til venstre kan du blive vejledt i, hvordan måleren betjenes.

Der udsendes hvert år en styringstabel med en angivelse af dit forventede forbrug i de enkelte måneder.

Ved at aflæse målerstanden på fjernvarmemåleren den sidste dag i måneden og sammenligne tallet med den forventede ultimostand på styringstabellen, har du mulighed for at følge med i dit varmeforbug. Dermed kan du imødegå en uforudset stigning i varmeregningen.

Skulle det vise sig, at forbruget afviger meget fra det forventede forbrug, bedes du kontakte Skærbæk Fjernvarme.

Årsaflæsningen foretages automatisk den 30. april af Skærbæk Fjernvarme.