Tilslutningspriser

Priserne er gældende fra 1. juni 2017 til 31. maj 2018. Alle beløb er angivet i danske kroner.

Byggemodningsbidrag

Der betales de faktiske afholdte udgifter for etablering af ledningsnettet i offentlige- og fællesarealer.

Tilslutningsbidrag og stikledningsbidrag for nybyggeri - parcelhuse og lignende. 

 


ekskl. moms


inkl. moms 

Tilslutningsbidrag

*9.152,80

*11.441,00

Stikledningsbidrag    
ø 20 mm 

*9.152,80

*11.441,00

ø 25 mm

 13.454,40

16.818,00

ø 32 mm

17.939,20

22.424,00

ø 40 mm 

          22.424,00

28.030,00

ø 50 mm

26.908,80

      33.636,00

*Bygninger i områder uden eksisterende ledningsnet - udgør stiklednings- og tilslutningsbidraget samlet 22.882,00 kr. inkl. moms. 

*Huse i udstykningsområdet Nørremarken, Geesten og Jægertoften 17-64 - udgør stiklednings- og tilslutningsbidraget samlet 12.468,00 kr. inkl. moms

*Lavenergihuse, der med en given energikilde kan opfylde kravene til energiklasse BR 2020 - udgør stiklednings- og tilslutningsbidraget samlet 6.243 kr. inkl. moms (hvor ledningsnettet er etableret)  

Tilslutningsbidrag er eksklusiv gravearbejder på grunden. Grundejer / bygherre forestår selv gravearbejdet efter fjernvarmens anvisninger. 

Nybyggeri, der falder udover ovennævnte kategori og større bebyggelser, behandles af bestyrelsen.

Stålrør nominel diameter. Plastrør udvendig diameter.

Tilslutningsbidrag for eksisterende bygninger, der konverterer til fjernvarme.

(gældende ved afskrevne hovedledningsnet og områder konverteret fra gas).

 

Stik- og tilslutningsbidrag     6.459,20     8.074,00
Oliefyr i områder konveret fra gas dog  10.459,20 13.074,00