Afkølingstarif

Der vil være forskel på den temperatur fjernvarmevandet kommer ind i forbrugeranlægget med (fremløbstemperaturen), og derfor vil der selvfølgelig også være forskel på, hvor meget vandet kan afkøles med fra forbruger til forbruger.

Derfor varierer kravet til returtemperaturen i forhold til fremløbstemperaturen, som vist i nedenstående skema.

Der indgår tre faktorer i beregningen af tillæg/ fradrag på varmeforbruget.

  1. Gennemsnitlig fremløbstemperatur hos den enkelte forbruger fra den 1. maj til dags dato
  2. Gennemsnitlig returtemperatur fra den enkelte forbruger fra den 1. maj til dags dato
  3. Krav til gennemsnitlig returtemperatur

De gennemsnitlige temperaturer på fjernvarmemåleren slettes hvert år den 30. april i forbindelse med årsaflæsningen, og starter herefter igen optællingen for det nye år.

 

 Temperaturtabel


for kravene til gennemsnitlige returtemperaturer i forhold til gennemsnitlige fremløbstemperaturer.

 

Gennemsnitlig fremløbstemperatur 

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Gennemsnitlig returtemperatur (krav) 

37

37

36

36

35

35

34

34

33

33

32

 
 

Gennemsnitlig fremløbstemperatur 

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

Gennemsnitlig returtemperatur (krav) 

32

31

31

30

30

30

29

29

29

28

28

 

Eksempel på fradrag i varmeregningen:

Gennemsnits fremløbstemperatur

60 °C

 

Krævet gennemsnitlig returtemperatur 

32 °C

 

Din gennemsnitlige returtemperatur 

30 °C

 

Bedre afkøling end krævet 

2 °C

= 2 % besparelse på forbruget

 

Eksempel på tillæg i varmeregningen:

Gennemsnits fremløbstemperatur

60 °C

 

Krævet gennemsnitlig returtemperatur 

32 °C

 

Din gennemsnitlige returtemperatur 

34 °C

 

Dårligere afkøling end krævet 

2 °C

= 2 % tillæg på forbruget