Forsyningsområde

Skærbæk Fjernvarme forsyner idag stort set hele området vest for jernbanen

Forsyningsomraade